سنبله 29, 1396 14:36 Asia/Kabul
  • رئیس جمهور تاجیکستان
    رئیس جمهور تاجیکستان

رئیس جمهور تاجیکستان در حاشیه هفتاد و دومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل گفت: تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد و امنیت این کشور به معنی امنیت در تمام جهان و منطقه است.

به گزارش خبرگزاری فارس، «امامعلی رحمان» رئیس جمهور تاجیکستان شب گذشته در حاشیه هفتاد و دومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در «نیویورک» موضوع مبارزه با تروریسم، گرمایش جهانی زمین و مذاکره با کره شمالی را مطرح کرد.

رحمان در سخنانی از تریبون سازمان ملل با دعوت به مبارزه مشترک علیه تروریسم و افراط گرایی در جهان گفت: تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد و امنیت این کشور به معنی امنیت در تمام جهان و منطقه است.

رئیس جمهور تاجیکستان در بخش دیگری از سخنانش به مبارزه مشترک کشورهای جهان بر علیه قاچاق مواد مخدر اشاره کرد و افزود: دوشنبه از سال 2013 استراتژی مبارزه با این پدیده شوم تا سال 2020 تصویب و راه اندازی کرده است.

رحمان در ادامه به بررسی بحران کره شمالی پرداخت و گفت: این مسئله باید تنها از راه صلح و مذاکره و در چارچوب سازمان ملل متحد حل و فصل شود.

رئیس جمهور تاجیکستان در ادامه با اظهار نگرانی از روند گرمایش جهانی زمین گفت: همه ساله در تاجیکستان از حوادث طبیعی وابسته به آب به اقتصاد این کشور صدها میلیون دلار خسارات به بخش های انرژی آبی، کشاورزی و صنعت وارد می شود.

وی افزود: در طول 30 سال اخیر از 13 هزار یخچال در تاجیکستان بیش از هزار عدد آن به طور کامل نابود شده اند.

رحمان در پایان سخنانش با بیان اینکه 60 درصد ذخیره های آبی منطقه آسیای مرکزی از تاجیکستان نشات می‌گیرند، تصریح کرد: ادامه گرمایش جهان به تهیه ذخایر آب در منطقه تاثیر منفی خواهد رساند و تنها راه رسیدن به توسعه استفاده از انرژی تجدید شونده می‌باشد.