میزان 12, 1396 17:24 Asia/Kabul
  • انتقاد فعالان اجتماعی ولایت هلمند افغانستان از تعطیلی شبکه های مخابراتی

فعالان مدنی ولایت هلمند افغانستان، تعطیلی شبکه های مخابراتی در این ولایت را ضعف حکومت خواندند.

به گزارش خبرنگار صداوسیما ،عبدالحق ذواکمن یک فعال مدنی، علاوه  بر مسئولین شبکه های مخابراتی ولایت هلمند از حکومت نیز انتقاد کرد و گفت که حکومت مرکزی ، هلمند را فراموش کرده است .

خدای نور فانزاد مسئول مرکز هماهنگی ولایت هلمند نیز گفت: تعطیلی شبکه های مخابراتی خصوص فقط برای مردم و تجار ضرر مالی دارد و از حکومت نیز خواست برای حل این مشکل اقدامات جدی انجام دهد.

گفتنی است ،به دستور گروه طالبان همه شبکه های خصوصی مخابراتی در ولایت هلمند، متوقف شده است .

ولایت هلمند از ولایت های ناامن جنوب افغانستان است که اغلب اعضای طالبان در آن مستقر هستند .