عقرب 15, 1396 13:03 Asia/Kabul
  •  انتقال مدیریت نیروهای مرزی از وزارت داخله به وزارت دفاع افغانستان

مقام ارشد وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد: روند انتقال مدیریت نیروهای مرزی از وزارت کشور به وزارت دفاع این کشور آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، نیروهای مرزی افغانستان تحت اداره وزارت کشورقرار دارند اما بر اساس برنامه چهار ساله‌ امنیتی دولت کابل، قرار است رهبری و مدیریت این نیروها به وزارت دفاع منتقل شود.

 رئیس برنامه‌های راهبردی وزارت دفاع افغانستان گفت: تا اوایل جدی سال جاری روند انتقال رهبری نیروهای مرزی به وزارت دفاع افغانستان کامل خواهد شد.

جنرال «جان خان» افزود: نیروهای مرزی به دو بخش تقسیم شده‌اند که یک بخش آن تحت عنوان پلیس مرزی تحت رهبری وزارت داخله باقی خواهد ماند، اما رهبری نیروهای مرزی به وزارت دفاع افغانستان منتقل خواهد شد.

بر اساس فرمان اشرف غنی نیروهای مرزی و نیروهای پلیس  افغانستان باید در تشکیلات وزارت دفاع این کشور ادغام شوند.

 

کلیدواژه