عقرب 16, 1396 17:52 Asia/Kabul
  • ۴۰ درصد از مردم افغانستان با کمبود مواد غذایی مواجه هستند

یک تحقیق تازه‌ که از سوی گروه بررسی استراتژیک محو گرسنگی در افغانستان انجام شده است نشان میدهد که در حال حاضر حدود ۴۰ درصد از مردم افغانستان که شامل ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر می شوند، با کمبود مواد غذایی مواجه هستند.

به گزارش خبرنگار رادیو دری،هدایت امین ارسلا عضو گروه بررسی محو گرسنگی در افغانستان گفت که آنها یکجا با حکومت افغانستان، وزارت های مختلف، سکتور خصوصی، جامعه بین المللی و موسسات بین المللی تلاش کرده اند تا مطالعه عمومی نسبت به فقر و ریشه کن سازی آن در افغانستان داشته باشند.

در همین حال مسئولان در وزارت زراعت نیز در این نشست میگویند که نبود سردخانه ها در کشور از مشکلاتی است که مانع تولیدات درست زراعتی میشود و این یکی از عوامل بحران گرسنگی در افغانستان است.

نصیر احمد درانی سرپرست وزارت زراعت، آب‌یاری و مالداری مشکلات سو تغذی و گرسنگی را در کشور نگران کننده میداند.

وی تصریح کرد “ وزارت زراعت یکی از وزارت های است که در مصونیت غذایی و سؤ تغذیه نقش دارد و این یک واقعیت است که فیصدی کمی از منابع ملی به وزارت زراعت تخصیص داده شده است و هم زمان باید بالای بودجه ملی هم فکر شود،راه های دیگر هم هست که ما میتوانیم تولیدات خود را بیشتر بسازیم و تا زمانیکه دهقان ما تقویت نشود،و تا زمانیکه تولید زیاد نشود این مشکل حل نخواهد شد.”

این بازنگری و تحقیق از سوی گروه بررسی استراتژیک محو گرسنگی در افغانستان برای حل چالشهای غذایی در 24 ولایت کشور و در مدت یک سال انجام شده است.