عقرب 22, 1396 17:33 Asia/Kabul

حوادث رانندگی در محور قندهار کابل و قندهار هرات دهها کشته و زخمی برجا گذاشت.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان عزیز زاهد موجود است.