قوس 04, 1396 13:30 Asia/Kabul
  • امروز نامزدهای کرسی برخی وزارت خانه های افغانستان به مجلس معرفی میشوند

امروز شماری از نامزد وزیران غرض کسب رای اعتماد به مجلس افغانستان معرفی می شوند

به گزارش خبرنگار رادیو دری،طارق شاه بهرامی نامزد برای وزارت دفاع ملی ،فیض الله زکی، برای وزارت کار امور اجتماعی،نرگس نهان برای وزارت معادن وپطرولیم،محمد شفیق گل آقا شیرزی برای سرحدات اقوام وقبایل،حمیدطهاسی برای وزارت ترانسپورت،نجیب الله خواجه عمری برای وزارت تحصیلات عالی،ویس برمک برای وزارت امور داخله،شاه زاد گل آریوبی برای مخابرات ،مجیب الرحمن کریمی برای وزارت احیاوانکشاف دهات و یما یاری نامزد برای وزارت فواید عامه غرض کسب رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند .

هنوز در خصوص وزارت های خارجه ومعارف فردی معرفی نشده است.

پارلمان افغانستان خواهان پایان نظام سرپرستی در ادارات افغانستان می باشد.

پیش از این پارلمان گفته بود تا زمانی که تمام نامزد وزیران معرفی نشوند برای نامزدان معرفی شده صندوق نخواهند گذاشت.