قوس 21, 1396 15:50 Asia/Kabul
  • برگزاری نشست خبری کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان‎

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در یک نشست خبری گفت که این نهاد، آمادۀ برگزاری انتخابات در سال آیندۀ خورشیدی است اما در صورتیکه امنیت به شکل درست و مطابق وعده و تفاهم‌نامۀ نهادهای امنیتی تامین شود.

به گزارش خبرنگار رادیو دری، وسیمه بادغیسی سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات دراین نشست گفت که انتخابات مطابق زمان‌بندی که از طرف کمیسیون تعیین شده، برگزار می‌شود اما حکومت وحدت ملی باید پیش شرط های این کمیسیون را بپذیرد.

در همین حال گلاجان بدیع صیاد، دبیر کمیسیون مستقل انتخابات نیز تاکید کرد که حکومت نسبت به این کمیسیون بی توجه است و تا اکنون بیش از یکماه از برکناری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات می گذرد اما در تکمیل کردن تشکیلات آن هیچ اقدامی از سوی حکومت صورت نگرفته است.

وی همچنین  اظهار کرد که خواست آنها از حکومت این است که به زودترین فرصت یک عضو را معرفی کند تا هیئت اداری کمیسیون انتخابات تکمیل شود.

از سویی هم آقای صیاد خاطرنشان ساخت که شناسنامه ها باید مطابق تفاهم‌نامۀ ادارۀ ثبت احوال نفوس با کمیسیون انتخابات، در زمانش برای افراد واجد شرایط رای که هنوز شناس‌نامه ندارند، توزیع گردد.

این گفته ها در حالی مطرح میشود که طرح نخست این کمیسیون مبنی بر دیجیتال سازی پروسه انتخابات بنابر عدم توجه جدی به این طرح، ناکام شد و اکنون وسیمه بادغیسی سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که، با استفاده از تذکره های ورقی انتخابات را برگزار خواهند کرد.

خانم بادغیسی در ادامه گفته هایش،با اشاره به بی‌اعتباری ها نسبت به کمیسیون مستقل انتخابات، دلیل این بی‌اعتمادی را ناشی از عملکرد این کمیسیون در انتخابات قبلی می‌داند.