قوس 26, 1396 19:16 Asia/Kabul
  • فرخوانی شرکت برشنا به مجلس سنای افغانستان

مجلس سنای افغانستان در جلسه عمومی ، مسوولان شرکت برشنا را در پیوند به افزایش پرچوی برق در شهر کابل، فرا خواند.

به گزارش خبرنگار رادیو دری،اعضای این مجلس، از افزایش پرچوی برق در شهر کابل به شدت انتقاد کرده و مسوولان شرکت برشنا را در حل این مشکل به کم کاری و بی توجهی متهم کردند.

همچنان اعضای این مجلس از افزایش پرچوی برق، توزیع ناعادلانه برق در شهر کابل و موارد دیگر از مسوولان شرکت برشنا به شدت انتقاد کردند.

در همین حال رییس شرکت برشنا، علت پرچوی برق را افزایش مصرف کنندگان برق در شهر کابل می داند و می گوید که این شرکت برق کافی برای مصرف کنندگان ندارد و از اینرو در فصل زمستان بیشتر با کمبود برق روبرو می شوند.

اعضای مجلس سنا همچنان، از وجود فساد گسترده در شرکت برشنا انتقاد کرده گفتند که پول های زیادی در این شرکت حیف و میل شده است.

اما آقای غالب رییس شرکت برشنا می گوید پول های که در این شرکت حیف و میل شده است، در دوران ماموریت وی نبوده است.

 پرچوی برق بخصوص در فصل زمستان در کابل به یک مشکل همیشگی تبدیل شده است. باوجودیکه پایتخت نشینان بارها صدای شان برای حل این مشکل بلند کرده اند، اما حکومت و شرکت برشنا تاکنون به این مشکل راه حل پیدا نکرده اند.