جدی 04, 1396 19:07 Asia/Kabul
  • نشست مشورتی صلح افغانستان ؛ ۷۰۰ عالم دینی به شورای عالی صلح افغانستان مشورت می‎دهند

شورای عالی صلح افغانستان، به منظور آن چه که زمینه سازی گفت وگوهای بهتر صلح با طالبان می گوید، نشست دو روزه ای را با بیش از هفت صد عالم دین از سراسر کشور، در کابل برگزار کرده است.

به گزارش رادیو دری به نقل از طلوع، کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح در آغاز این نشست، از عالمان دین می خواهد که تلاش های صلح را جهاد برای صلح اعلام کنند.

وی افزود: «اگر جامعه علما و روحانی ما از صلح قاطعانه حمایت نمایند، با باور کامل گفته می توانیم که این روند موفقیت خواهد رسید و هیچ طرفی نخواهد توانست که این روند را تخریب نماید.»

در همین حال، رییس شورای علمای کشور می گوید که با آغاز گفت وگوهای بین الافغانی با طالبان، دست سایر گروه ها از جنگ افغانستان کوتاه خواهد شد.

قیام الدین کشاف اظهار داشت: «اگر ما همرای برداران افغان خود یا برداران مسلمان خود همرای طالبان مذاکره های بین الافغانی را آغاز کنیم، به فضل خداوند تمامی تمامی دست های دیگر از کشور کوتاه می شوند.»

عبدالسلام ضعیف، عالم دین نیز تصریح کرد: «از همه مهمتر این است که پروسه صلح مستقل شود و در این پروسه هدف های سیاسی کار گرفته نشود.»

رییس دبیرخانه شورای عالی صلح افغانستان از عالمان دین می خواهد که خواست های شان را در باره صلح از حکومت  و نیز خواست های شان را از طالبان در پایان این نشست دو روزه مطرح سازند.

محمد اکرم خپلواک گفت: «حکومت افغانستان تلاش های جدی سیاسی و دیپلوماتیک را آغاز کرده است که اجماع منطقوی و جهانی را ایجاد کند و جنگ کنونی را در افغانستان پایان دهد.»  

شورای عالی صلح افغانستان هرچند از آماده گی این شورا برای گفت وگوهای بی قید و شرط با طالبان سخن می زند، اما طالبان تاکنون هیچ دلچسپی به این فراخوان شورای عالی صلح نشان نداده اند.