جدی 10, 1396 19:24 Asia/Kabul
  • استفاده از قوای هوائی در انجام عملیات های زمستانی بر ضد هراس افگنان

فرمانده عمومی قوای هوایی افغانستان از انجام 27000 پرواز در نه ماه گذشته خبرداد.

به گزارش خبرنگار رادیو دری، فرماندهی عمومی قوای هوائی کشور میگوید آنان در نه ماه گذشته تا اکنون (27000) پرواز را انجام داده اند که از این میان (1900) پرواز آن ضربه به مواضع دشمن، نه صد پرواز حمایوی و دوصد پرواز آن گزمه ای هوائی بوده است.

تورن ژنرال محمد شعیب فرمانده عمومی قوای هوایی افغانستان میگوید که در جریان نه ماه گذشته دست آورد های چشم گیری داشته اند.

نقش داشتن نیروهای هوائی نیز در انجام عملیات ها بر ضد هراس افگنان و موفقیت این عملیات ها مهم پنداشته میشود و فرمانده عمومی قوای هوایی کشور گفت که قرار است عملیات زمستانی بر ضد نیروهای هراس افگن در سراسر افغانستان از سوی نهاد های امنیتی به راه انداخته شود.

آقاب شعیب می گوید که در عملیات های زمستانی علیه هراس افگنان نیز نقش گسترده ای خواهند داشت.

وی همچنین تاکید کرد که تمام نیازمندی های آنان در برنامه انکشاف قوای هوایی درج شده و در زمینه های گونگون تطبیق می شود.

شماری از آگاهان به این باور اند که هنوز هم نیروی جنگی در کشور پاسخگوی نیازمندی شرایط جنگی کنونی نیست، اما فرمانده قوای هوائی کشور میگوید که به زودی آنان با تجهیزات پیشرفته ای مجهز خواهند شد.