جدی 14, 1396 17:10 Asia/Kabul
  • ارگ ریاست جمهوری افغانستان در تلاش تحمیل هویت یک قوم بر اقوام دیگر‎

گروههایی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان تلاش می کنند،تا هویت یک قوم را به اجبار بر اقوام دیگر در افغانستان تحمیل نمایند.

به گزارش خبرنگار رادیو دری، جبهه دفاع از هویت امروز در کابل در یک نشست خبری با ابراز این مطلب حکومت را متهم به خیانت ملی در توزیع شناسنامه های برقی میکند.

این جبهه میگوید که حکومت افغانستان حق ندارد شناسنامه های برقی را در تضاد با قانون ثبت احوال نفوس توزیع نماید.

فهیم فطرت و هارون معترف عضو جبهه‌ دفاع از هویت میگویند حکومت با گنجانیدن واژه افغان در شناسنامه‌های برقی تلاش میکند تا هویت‌های دیگر شهروندان در افغانستان را ازبین ببرد.

از سویی هم احمد زکی و عین‌الدین بیک فعال مدنی با بیان اینکه ارگ به کانون نفاق افکنی و دسیسه سازی مبدل شده است میگویند که هرنوع تحمیل هویت بالای مردم افغانستان خیانت ملی محسوب میشود.

همچنین هارون معترف عضو جبهه‌ی دفاع از هویت هرچند، ارگ ریاست جمهوری را متهم به تحمیل اجباری هویت یک قوم خاص بالای تمامی شهروندان میکند؛ اما از ریاست اجرایی حکومت نیز میخواهند که موقف اش را در این مورد اعلام کند تا مردم بدانند که ریاست اجرایی با مردم است ویا خیر؟

جبهه‌ی دفاع از هویت میگوید که شناسنامه های برقی یکی از نیازمندی‌های اساسی شهروندان است و حکومت باید این روند را در مطابقت به قانون توشیح شده‌ای ثبت احوال نفوس آغاز نماید.