جدی 21, 1396 15:42 Asia/Kabul

مقامات افغان در شمال و شمال شرق افغانستان از وجود گروههای تروریستی خارجی در این کشور ابراز نگرانی میکنند .

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان جعفر طیار موجود است.