دلو 04, 1396 18:46 Asia/Kabul
  • عبدالله: توسعه اقتصادی افغانستان به رشد بخش خصوصی وابسته است

رئیس اجرائیه افغانستان در دیدار با تجار و سرمایه‌گذاران این کشور گفت: رشد درآمد ملی و اقتصادی کشور وابسته به بخش خصوصی است که دولت از آن با تمام توان پشتیبانی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس اجرائیه افغانستان در دیدار با شماری از تجار و سرمایه‌گذاران این کشور، اوضاع اقتصادی، تجاری و بازرگانی را مورد بحث و بررسی قرار داد.

«عبدالله عبدالله»، در این دیدار گفت: دولت وحدت ملی مسئولیت دارد که بسترها و شرایط لازم را برای تاجران و سرمایه‌گذاران فراهم کند.

رئیس اجرائیه افغانستان افزود: رشد درآمد ملی و اقتصادی کشور وابسته به بخش خصوصی است که دولت از آن با تمام توان پشتیبانی می‌کند.

عبدالله ضمن اعلام حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خاطرنشان کرد که برای حل مشکلات تجار و سرمایه‌گذاران تلاش می‌کند.

وی همچنین تصریح کرد که دولت افغانستان برای توسعه اقتصادی به عنوان همکار در کنار تجار و سرمایه‌گذاران این کشور خواهد بود.

در این دیدار همچنین تجار و سرمایه‌گذاران درباره مشکلات کار تجارت و سرمایه‌گذاری در افغانستان به رئیس اجرائیه افغانستان گزارش دادند.