دلو 06, 1396 12:05 Asia/Kabul
  • گزینه‌های پیشنهادی حزب جمعیت اسلامی افغانستان برای جایگزینی والی بلخ

حزب جمعیت اسلامی افغانستان سه گزینه پیشنهادی خود را برای جایگزنی «عطا محمد نور» به عنوان والی بلخ به ریاست جمهوری این کشور پیشنهاد داد.

به گزارش رادیو دری به نقل از تسنیم، در حالی که ریاست جمهوری افغانستان پس از اعلام برکناری «عطا محمد نور» والی بلخ، «انجنیرداوود» را برای جایگزینی وی تعیین کرده بود، اما حزب جمعیت اسلامی این کشور گزینه‌های جدیدی را برای جایگزینی والی بلخ پیشنهاد کرده است.

براساس این گزارش، حزب جمعیت اسلامی افغانستان ،«فرهاد عظیمی» و «اسحاق رهگذر» نمایندگان مجلس  و «علم‌خان آزادی» فرمانده سابق جهادی را برای کرسی والی ولایت بلخ به دولت افغانستان پیشنهاد کرده است.

بااین شرایط به نظر می‌رسد ، حزب جمیعت اسلامی افغانستان با کناره‌گیری عطامحمد نور در نهایت موافق است.

« عطا محمد نور » کناره‌گیری خود را از والی بلخ به توافق حزب جمعیت اسلامی افغانستان با ریاست جمهوری این کشور مشروط کرده بود .

کلیدواژه