ثور 05, 1397 15:46 Asia/Kabul
  • تحریم انتخابات از سوی شورای علمای شیعه افغانستان

شورای علمای شیعه افغانستان در پی وخامت اوضاع امنیتی  وکشتار روز افزون غیر نظامیان انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی را تحریم کرد .

به گزارش خبرگزاری آوا ،  شورای علمای شیعه افغانستان سه شنبه شب در بیانیه ای از مردم خواست   با توجه به ناامنی های فزآینده در این کشور تا اطمینان از تامین امنیت  و ثبت نام برای رأی دادن در انتخابات شرکت نکنند .

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز روز گذشته با توجه به استقبال کم مردم از ثبت نام برای رای دادن از احتمال تمدید زمان ثبت نام که پیش از این دو ماه تعیین شده بود، خبر داد.

ناامنی و خطر علیه مراکز ثبت نام ، تهدیدهایی که از سوی داعش و گروه طالبان در بیش از 70 درصد خاک افغانستان به شکل آشکار برای مردم وجود دارد و همچنین عدم اعتماد به سلامت انتخابات  از مهمترین دلایلی است که کارشناسان برای استقبال اندک مردم در این مرحله از انتخابات برشمرده اند.

انتخابات پارلمانی و شورا های ولایتی افغانستان  28 میزان 1397 برگزار می شود .