ثور 20, 1397 18:03 Asia/Kabul

علمای دینی در ولایت بلخ صدور مجوز رسمی برای فعالیت مدارس دینی را باعث کیفی سازی این مدارس از یک سو و جلوگیری از ترویج افکار افراطی از سوی دیگر در بین طلاب میدانند.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان حیدری موجود است.