ثور 24, 1397 09:02 Asia/Kabul
  • استعفای سرپرست دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

شهلا حق سرپرست دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از سمت خود استعفا کرد.

به گزارش خبرنگار رادیو دری،خانم حق می گوید پس ازآن که اجازه برچسب به کاپی تذکره ها صادرشد از وظیفه اش کنار رفته و نمی خواهد به وظیفه خود ادامه دهد.

خانم شهلا می گوید این کارشیوه باعث تقلب در انتخابات شده وامکان جلو گیری از تقلب را می گیرد.

این موضوع نگرانی های را بوجود آورده وانتقاداتی به آدرس حکومت زده می شود اما دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می گوید، رییس جمهور دستور داده که هیچ نهاد و شخصیتی به شمول رییس جمهور حق مداخله در امور انتخابات را ندارد.