جوزا 13, 1397 14:50 Asia/Kabul
  • نگرانی مردم افغانستان از ادامه آدم ربایی

آدم ربایی از بین بازرگانان و بستگان آنها در افغانستان باعث نگرانی مردم این کشور شده است.

به گزارش ایرنا، سخنگوی اتاق تجارت و بازرگانی افغانستان روز یکشنبه در کابل گفت: در دو ماه گذشته  22 مورد آدم ربایی در میان جامعه فعالان اقتصادی و بستگان  آنها در این کشورروی داده است.

سیام پسرلی" افزود: از دولت افغانستان خواسته شده تا امنیت جان بازرگانان را تامین کند وگرنه این روند باعت فرار سرمایه ها از کشور خواهد شد که این خود عامل بدتر شدن امنیت اقتصادی واجتماعی می شود.

نجیب دانش" سخنگوی وزارت کشور افغانستان هم در گفت وگو با رسانه های محلی از آمادگی این وزارتخانه برای تامین امنیت فعالان اقتصادی خبرداد.

برخی از کارشناسان منطقه براین باورند، گروگان‫ گیری پیش از همه بازرگانان و سرمایه ‌گذاران را در افغانستان از جمله  در هرات هدف  قرار داده  و باعث توقف  پروژه‌‌ها و برنامه‌‌ های اقتصادی در این ولایت شده است.