جوزا 17, 1397 15:41 Asia/Kabul

مسوول کمیته ناحیه ایی کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال افغانستان میگوید شرایط بد امنیتی باعث عم دسترسی این کمیسیون به موارد نقض حقوق بشر در برخی از ولایات این کشور شده است.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان حیدری موجود است.