سرطان 14, 1397 09:41 Asia/Kabul
  • اتهام دولت وحدت ملی افغانستان به ارگ ریاست جمهوری درخصوص قوم گرایی

معاون رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان، ارگ ریاست جمهوری را به قوم گرایی متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری آوا، محمد محقق  روزچهارشنبه در بین هوادرانش در شهر مزار شریف  مرکز ولایت بلخ  شمال افغانستان گفت: ﻣﺮﺩﻡ بیش ﺍﺯ ﺍﯾﻥ ﺻﺒﺮ ﻭ تحمل ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﻌﺼﺒﺎﺕ ﻭ ﻗﻮﻡ ﮔﺭﺍیی ﺍﺭﮒ ریاست جمهور این کشور ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.

وی تاکید کرد؛ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎﻡ ملیت ﻫﺎﯼ ﺳﺎﮐﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻥ ﮐﺷﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ تمام ﻣﺮﺩﻡ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﻧﺪ  ﮐﻧﺎﺭﻫﻢ ﺯﻧﺪﮔﯽ کنند  ﻭهیچ ﻗﻮمی ﺍﺯ ﯾﮑﺩﯾﮕﺭ ﺑﺮﺗﺮﯼﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﯾﻧﺪﻩ نیز ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

رهبر حزب وحدت ملی افغانستان  همچنین  خاطر نشان کرد، ﺍﻋﻀﺎﯼﺍﺋﺘﻼﻑ ﻧﺠﺎﺕ این کشور متشکل از برخی از سران احزاب مخالف  دولت، ﺧﻮﺍﻫﺎﻥﺻﻠﺢ ﭼﻫﺎﺭ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ می ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ که ﺩﺭ ﺁﻥ حکوﻣﺖ، ﮔﺭﻭﻩ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ، ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﻭ شخصیت ﻫﺎﯼ سیاسی این ﮐﺷﻮﺭ نیز سهیم ﺑﺎﺷﻨﺪ.

پیش ازاین هم، معاون رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان با انتقاد دوباره از  اشرف غنی گفته بود، رئیس جمهور این کشور اقوام غیر پشتون را از بدنه دولت حذف می‌کند.