سرطان 17, 1397 12:47 Asia/Kabul

زمان ثبت نام رای دهندگان پایان یافته و احتمال تمدید این زمان قوت گرفته است.

به گزارش خبرنگار رادیو دری، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید تاکنون بیش از۸میلیون و۶صد وسی هزارتن از رای دهندگان برای شرکت در انتخابات های پیش رو ثبت نام کرده اند.

براساس تقویم انتخاباتی زمان ثبت نام پایان یافته اما احتمال تمدید آن قوت گرفته است.

صیاد، رییس کمیسیون با اشاره به دلایلی که شمار از مردم نتوانسته ثبت نام کنند، می گوید؛ کمیسیون خود را مکلف می داند زمینه شرکت همه مردم  را در این پروسه ملی مساعد سازد.

پیش از این زمان ثبت نام در شهرها یک ماه ودر ولسوالی ها وقریه ها ده روز تمدید شده بود.