سرطان 17, 1397 17:02 Asia/Kabul
  • جلسۀ شورای عالی اقتصاد افغانستان به ریاست غنی تشکیل شد

اشرف غنی در جلسه شورای عالی اقتصاد بر خودکفایی در تامین سوخت نیروهای امنیتی و همچنین تسهیلات لازم برای سرمایه گذاری در پارک صنعتی در کابل را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، جلسۀ شورای عالی اقتصادی افغانستان به ریاست اشرف غنی در ارگ برگزاری شد.

غنی در این جلسه باتوجه به اینکه نیروهای امنیتی افغانستان به سوخت مواد نفتی وابسته هستند به وزارت نفت و معادن این کشور دستور داد در این مورد طرح خودکفایی در این زمینه ارائه شود.

همچنین در این جلسه عبدالله عبدالله در مورد پارک صنعتی و زراعتی باریک آب و نحوه توزیع زمین به این پارک گفت:ماهیت این پارک که صنعتی و کشاورزی است، نباید تغییر کند و باید مشوقهای سرمایه گذاری برای جذب سرمایه گذاران افغانستان در این مکان تسهیل شود.

در ادامه جلسه رئیس جمهور افغانستان برای تسهیل سرمایه گذاری در افغانستان از و جذب سرمایه گذاران کشورهای همسایه به تیمی از مسئولان اداره پایتخت دستور داد تا در زمینه تهیه و تکمیل اسناد این شرکتها کارهای لازم صورت گیرد.

غنی همچنین در مورد تامین امنیت و برق این پارک دستورات لازم را به شرکت ملی برق افغانستان داد و در مورد مدیریت آینده پارک و مسئولیتها و وظایف شرکتهای مربوط دستور ایجاد یک سند حقوقی را صادر کرد.