سنبله 04, 1397 17:21 Asia/Kabul
  • کمبود مواد غذایی در شمال افغانستان

صدها خانواده در شمال افغانستان به دلیل جنگ و ناامنی با کمبود مواد غذایی روبرو شده اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «لعل محمد» فرمانده پلیس ولسوالی «درزاب» Darzab ولایت جوزجان در شمال افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد، هشتصد خانواده افغان که بر اثر درگیری بین طالبان و گروه تروریستی داعش دراین ولسوالی آواره شده بودند، پس از بازگشت به مناطق مسکونی خود با کمبود شدید مواد غذایی، آب و تجهیزات ضروری برای زندگی عادی روبرو هستند.

وی افزود: این خانواده ها هم اکنون بدون غذا، آب آشامیدنی و سرپناه در وضعیت نامناسب زندگی می کنند.

خانواده های بازگشته به خانه هایشان گفتند: همه دارایی خود را در جنگ داعش و طالبان از دست داده اند.

درگیریهای اخیر میان گروه طالبان و گروه تروریستی داعش در ولایت جوزجان بویژه در ولسوالی درزاب، صدها خانواده را آواره کرد.

کلیدواژه