سنبله 21, 1397 16:37 Asia/Kabul
  • غنی کلنگ بیمارستان 50 تخت خوابی زندان پلچرخی را به زمین زد

غنی صبح امروز کلنگ احداث بیمارستان ۵۰ تخت خوابی پل‌چرخی را بر زمین زد.

به گزارش خبرگزاری فارس،غنی در این مراسم ضمن تسلیت به خانواده‌های حوادث تروریستی ننگرهار، گفت: احداث این بیمارستان با هدف فراهم آوردن امکانات بیشتر برای زندانیان است. 

وی از ایجاد یک پارک بزرگ و همچنین ایجاد یک منار برای شهدا در منطقه پل چرخی خبر داد و گفت: پرونده های زندانیان بخصوص زندانیان زن مجددا بررسی می شود و تلاش می‌شود تخیف های در این مورد به آنها تعلق گیرد. 

رئیس جمهوری افغانستان در مورد زندانیان محکوم به اعدام نیز گفت: در مورد مورد هیئتی تشکیل شده و در مورد پرونده آنها به صورت تخصصی و زیر نظر سرور دانش در حال بررسی وضعیت آنهاست. 

وی همچنین تاکید کرد: دستوراتی که در مورد عفو زندانیان صادر شده اجرا خواهد شد.