میزان 29, 1397 12:51 Asia/Kabul
  • ملا برادر معاون رهبر پیشین رهبر طالبان از زندان پاکستان آزاد شد

رسانه های داخلی در افغانستان از آزادی ملا غنی برادر معاون ملا محمد عمر مجاهد رهبر پیشین طالبان که در زندان در پاکستان زندانی بود آزاد شد.

به گزارش خبرنگار رادیو دری، گفته می شود ملا برادر بنا به در خواست امریکا از زندان آزاد شده است.

پیش از این در زمان حکومت رییس جمهور کرزی  چندین بار از پاکستان خواسته شد تا ملابرادر را آزاد کند اما به این خواست حکومت وقت افغانستان توجه نشد.

گفته می شود ملابرادراز پروسه صلح حمایت می کرد که زندانی شد.

کلیدواژه