قوس 04, 1397 11:13 Asia/Kabul
  • رئیس شورای عالی صلح افغانستان
    رئیس شورای عالی صلح افغانستان

رئیس شورای عالی صلح گفت: این نهاد از هر حرکتی که باعث باز شدن قفل صلح در افغانستان شود، استقبال خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، خلیلی که در نشست کمیته های صلح صحبت می کرد،‌ افزود: ما در مقابل هیچ گونه حرکت که منجر به صلح شود نخواهیم ایستاد و از هر حرکتی برای صلح استقبال می کنیم.

وی تاکید کرد: برای صلح باید تمامی مردم را درگیر کنیم و همزمان باید با مخالفان دولت مذاکره کنیم.

رئیس شورای عالی صلح افغانستان تصریح کرد: از مذاکرات طالبان و آمریکا استقبال می کنیم ولی در نهایت همه چیز به دست افغان‌ها خواهد بود،‌ هر دولتی که به باز کردن قفل صلح در افغانستان کمک کند ما از آن استقبال خواهیم کرد.

کلیدواژه