قوس 11, 1397 08:36 Asia/Kabul
  •  افتتاح گذرگاه مرزی جدید بین تاجیکستان و افغانستان

گذرگاه مرزی جدید «فضا»در منطقه «قبادیان» استان« خَتلان » تاجیکستان در مرز افغانستان افتتاح شد.

به گزارش روزشنبه خبرگزاری فارس،این گذرگاه مرزی بین تاجیکستان و افغانستان به  ابتکاردفترمبارزه با قاچاق مواد مخدر سازمان ملل در تاجیکستان احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت.

پیش ازاین نیز با کمک این نهاد بین المللی،هفت گذرگاه مرزی در مرز تاجیکستان و افغانستان احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت.

جلوگیری ازعبورغیرقانونی از مرزها وشناسایی قاچاقچیان ازجمله وظایف این گذرگاهها است.

 

کلیدواژه