جدی 08, 1397 12:07 Asia/Kabul

برای ده ها خانواده نیازمند در ولایت سرپل در شمال افغانستان کمکهای غذایی و وجه نقد توزیع شد.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان حیدری موجود است.