جدی 12, 1397 15:11 Asia/Kabul
  •  آماده باش نظامیان آمریکایی و ناتو در افغانستان

فرمانده نظامیان آمریکایی و سازمان پیمان آتلانیتک شمالی (ناتو) در افغانستان به این نیروها ، دستور آماده باش داد .

به گزارش روز چهارشنبه تسنیم ، ژنرال « اسکات میلر» در سخنانی تاکید کرد، باید  درهر شرایطی نظامیان آمریکایی و ناتو در افغانستان در سال  2019 میلادی ، در حالت آماده باش باشند .

فرمانده نظامیان آمریکایی و ناتو در افغانستان درباره پرسشی مبنی بر گزارش‌ها درباره خروج احتمالی هفت هزار نظامی آمریکایی از افغانستان، پاسخی نداد.

«اسکات میلر» پیشتر به شکست نظامی آمریکا در افغانستان اذعان کرده بود .

فرمانده نظامیان آمریکایی و ناتوگفت،امکان پیروزی نظامیان آمریکایی درافغانستان وجود ندارد .

کلیدواژه