جدی 24, 1397 14:01 Asia/Kabul

سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان با بیان اینکه به علت ضعف کاری کمیسیون های انتخاباتی ،حیثیت و اعتبار حکومت مورد تردید قرار گرفته شده است گفت،کمیسیون های انتخاباتی از نهادهای است که در حق مردم جفا کرده اند.

به گزارش خبرنگار رادیو دری، سرور دانش با اشاره به تاخیر اعلام نتایج انتخابات ولسی جلگه میگوید،ضعفهای کاری در کمیسیون های انتخاباتی ،اعتبار و حیثیت حکومت را زیر سوال برده اند.

 جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان ذبیح الله قریشی موجود است.