جدی 26, 1397 15:14 Asia/Kabul
  •  تاکید رئیس پارلمان افغانستان بر نقش مهم همسایگان در تحقق صلح

رئیس مجلس ملی افغانستان نقش همسایگان این کشور را در روند صلح و به نتیجه رسیدن آن در کشورش مهم دانست .

به گزارش ایرنا،«عبدالرئوف ابراهیمی» روز چهارشنبه در نشست علنی مجلس از سفرمنطقه ای هیأت های دولتی افغانستان به کشورهای همسایه در راستای فرایند صلح حمایت کرد و گفت، نقش همسایگان در تحقق صلح افغانستان مهم و ضروری است.

رئیس پارلمان افغانستان افزود ،دولت این کشور  باید تماس ها ودیدارهای خود با کشورهای همسایه را برای حمایت از روند صلح افزایش دهد.

«عبدالرئوف ابراهیمی» همچنین خاطرنشان کرد، برقراری صلح و امنیت در افغانستان نه تنها به نفع این کشور بوده بلکه کشورهای همسایه و جهان از این صلح نفع خواهند برد.

 

کلیدواژه