دلو 11, 1397 10:36 Asia/Kabul
  • رییس‌جمهور: کسی نمی‌تواند بالای اشرف غنی یک معاهده گندمک دیگر را امضا کند

معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به نقل از محمد اشرف غنی، گفت : اگر کسی فکر می‌کند بالای اشرف غنی یک معاهده گندمک دیگر را امضا می‌کند، در اشتباه است.

به گزارش رادیو دری : شاه حسین مرتضوی در صفحه فیس‌بوک‌اش به نقل از اشرف غنی نگاشته است: “نه شاه شجاع می‌خواهیم، نه امیر محمد یعقوب خان که معاهده گندمک را امضا کند، بلکه ما امان‌الله‌خان، احمدشاه بابا، محمود غزنوی می‌خواهیم”.

وی در ادامه افزوده است: “اگر کسی فکر می‌کند بالای اشرف غنی یک معاهده گندمک دیگر را امضا می‌کند، در اشتباه است. خونم را بریزانند، اما این عمل ننگین را انجام نمی‌دهم”.

کلیدواژه