دلو 24, 1397 11:51 Asia/Kabul
  • بازگشایی مرز «ابونصر فراهی» با ایران؛ بزودی

سخنگوی والی «فراه» افغانستان اعلام کرد که مرز ابونصرفراهی با جمهوری اسلامی ایران که به دلیل فساد در گمرک این استان نزدیک به یک ماه مسدود بود، بزودی باز می شود.

«ناصرمهری» روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا گفت که حدود یک ماه می شود که این مرز به دلیل فساد مالی ماموران افغان به دستور ریاست جمهوری مسدود شده است.

وی افزود که با درخواست های مکرر بازرگانان این استان قرار است بزودی این مرز بار دیگر بروی اموال بازرگانان گشوده شود.مهری دلیل مسدود شدن این مرز را تنها فساد در اداره گمرک این استان دانست و گفت که هیچ مشکلی دیگری در این راستا وجود ندارد.در شهریور ماه گذشته نیز این مرز بروی پنج قلم اموال ایرانی مسدود شد و علت آن فساد ماموران گمرک این مرز اعلام شده بود .

این مرز در دور قبل حدود 50 روز مسدود ماند و پس از آن با تقاضای مکرر مردم فراه و بازرگانان باز شد و اکنون بار دیگر با همین ادعای فساد مسدود شده که قرار است باز شود.

کلیدواژه