04 حمل 1398, 12:17 کابل

همزمان با سایر ولایات افغانستان،سال تحصیلی جدید با گشایش 86 مکتب مسدود شده در ولایت جوزجان آغاز شد.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان حیدری موجود است.

تگ

کامنت