میزان 07, 1395 09:44 Asia/Kabul
  • ژنرال «جان نیکلسون»
    ژنرال «جان نیکلسون»

ژنرال «جان نیکلسون» اعلام کرد فعالیت شبکه تروریستی «القاعده» در افغانستان افزایش یافته است.

 فرمانده نظامیان آمریکائی و ناتو در افغانستان اعلام کرد فعالیت شبکه تروریستی «القاعده» در این کشور افزایش یافته است.

به گزارش ایرنا، رسانه های افغانستان روز سه شنبه به نقل از ژنرال «جان نیکلسون» گزارش دادند که شبکه تروریستی القاعده با استفاده از خلاء امنیتی در مناطق دور دست افغانستان، فعالیت خود را در این کشور افزایش داده است.

لشکر کشی امریکا که در سال 2001 به بهانه سرکوب و مبارزه با شبکه تروریستی القاعده و مواد مخدر به افغانستان انجام شد هیچ دستاوردی در این زمینه بهمراه نداشت لذا اکنون امریکا با فریب افکار عمومی و طرح افزایش فعالیت القاعده در پی تقویت وتوجیه ادامه حضور نظامی خود در افغانستان است.

کارشناسان براین باورند که ادامه حضور نظامی امریکا در افغانستان سبب افزایش ناامنی، بی ثباتی و تداوم حملات گروههای مخالف در این کشور است.

 

کلیدواژه