ثور 07, 1398 17:58 Asia/Kabul

در آستانه ماه مبارک رمضان دهها تن ازعلمای دینی ولایات شمالی افغانستان از نیروهای دولتی افغانستان و مخالفان مسلح دولت خواستند بر سر یک آتش بس توافق کنند و از جنگ و خونریزی دست بکشند.

به گزارش خبرنگار رادیو دری، علمای شمال افغانستان در این نشست یک روزه   با صدور قطعنامه ای که در آن بر پایان جنگ تاکید شده بود برای دست یافتن به یک به راه حل منطقی و برقراری صلح دائمی تلاش کنند.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان حیدری از مزار شریف:

 

کلیدواژه