ثور 08, 1398 12:09 Asia/Kabul
  • محقق و خلیلی هم  به جمع تحریم کنندگان لویه جرگه پیوستند

«محمد محقق»، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و معاون رئیس اجرائی دولت افغانستان و«کریم خلیلی»، رئیس شورای عالی صلح افغانستان اعلام کردن که در لویه جرگه مشورتی صلح شرکت نمی کنند.

«محمد محقق»، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و معاون رئیس اجرائی دولت افغانستان اعلام کرد که در لویه جرگه مشورتی صلح شرکت نمی کند.

وی برگزاری لویه جرگه را تبلیغات انتخاباتی اشرف غنی خواند و گفت: این جرگه نه جرگه تعریف شده در قانون اساسی افغانستان است و نه هم با ماهیت جرگه سازگار می باشد.

محقق افزود: هیچ گونه شفافیتی در مورد اهداف واقعی و پشت پرده حکومت از این جرگه به احزاب سیاسى و ملت داده نشده و نیز هیچ گونه مشورتی با آنها در مورد ضرورت برگزاری آن نشده است.

منابع خبری اعلام کردند که «کریم خلیلی»، رئیس شورای عالی صلح افغانستان نیز به جمع تحریم کنندگان لویه جرگه پیوسته است.

تاکنون بسیاری از جناح های سیاسی و تیم های انتخاباتی لویه جرگه مشورتی صلح را تحریم کرده اند.

کلیدواژه