میزان 11, 1395 11:27 Asia/Kabul
  • مهاجران افغان
    مهاجران افغان

اداره مهاجرت سوئد قصد دارد قانون جدیدی را به اجرا درآورد که برطبق آن بیش از ۲٥ هزار پناهجو از این کشور به افغانستان بازگردانده میشوند.

 اداره مهاجرت سوئد درصدد است قانون جدیدی را به اجرا درآورد که برطبق آن دست کم 25 هزار و 300 پناهجو از این کشور اخراج شوند.

به گزارش امروزخبرگزاری میزان، این تعداد از پناهجویان شامل 17 هزار پناهجوی زیر 18 سال، 7 هزار مهاجر نوجوان و ١٣٠٠ پناهجوی بزرگسال می‌شوند.

تنها در سال 2015 بیش از 30 هزار مهاجر افغانستانی زیر 18 سال در سوئد تقاضای پناهندگی داده‌اند که از این تعداد بیش از ٢٨ هزار تن آنها پناهجویان تنها هستند.

خبر اخراج مهاجران افغانستانی در حالی منتشر شده که هنوز مقامات افغانستانی و اداره مهاجرت این کشور واکنشی به آن نشان نداده‌اند.

کلیدواژه