سنبله 11, 1398 14:41 Asia/Kabul
  • کمیسیون انتخابات افغانستان: 9 نامزد به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی می شوند

سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرد که ۹ نامزد به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی خواهند شد.

به گزارش ایرنا،عبدالعزیز ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که از میان ۱۷ نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور، ۹ نامزد به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی خواهند شد.

عبدالعزیز ابراهیمی اظهار داشت که معرفی این نامزدها به کمیسیون شکایات به دلیل عدم اعلام هزینه های انتخاباتی بوده است.

به گفته وی، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید از تاریه 4 تا 8 سنبله، هزینه های کارزار انتخاباتی خودرا به کمیسیون انتخابات گزارش می دادند اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

کمیسیون انتخابات افغانستان لیست نامزدهای متخلف را منتشر نکرده است. پیشتر نیز مسئولان کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرده بودند که تنها 9 نامزد هزینه های مالی خود در انتخابات را گزارش داده است.

گفتنی است که سقف هزینه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در این انتخابات حدود ۴۴۲ میلیون افغانی تعیین شده است و مصرف بیش از این مبلغ تخطی محسوب می شود.

قابل ذکر است که سقف هزینه ها در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ افغانستان حدود ۱۰ میلیون افغانی برای هر نامزد پیشبینی شده بود اما در انتخابات پیش رو این مبلغ به طرز بی سابقه ای افزایش یافته است.

کلیدواژه