سنبله 19, 1398 12:55 Asia/Kabul

رئیس جمهوری افغانستان در مراسم عاشورا گفت :اگر شیعه وهزاره مورد حمله قرار گیرد من یک شیعه و هزاره هستم

به گزارش رادیو دری این مطلب را امروز اشرف غنی رییس جمهور افغانستان در مراسم عاشورای حسینی در کابل پایتخت افغانستان ابراز نموده گفت: امام قیام کرد تا تاریخ را تغییر دهد وبا قیام خونین اش تاریخ را تغییر داد وعاشورا به عنوان یک مکتب جاویدان و روشنگر در تارک تاریخ مطرح است.

رئیس جمهورگفت: قیام امام حسین علیه السلام افغانستان را به نقطه اتصال و یک دیگر پذیری مبدل کرده است.

اشرف غنی با اشاره به عملیات تروریستی علیه اهل تشیع گفت: هر حرکت تروریستی باعث وحدت و یکپارچگی ملی ما گردیده است.

رئیس جمهور، جمهوریت را خط سرخ خود دانسته گفت: ما خواهان صلح با عزت هستیم و صلح پایدار از اصول اساسی حکومت ما است و در این را مبارزه می کنیم.

کلیدواژه