سنبله 20, 1398 16:41 Asia/Kabul
  • سنای افغانستان: پیمان امنیتی کابل-واشنگتن لغو شود

مجلس سنای افغانستان بر ضرورت لغو  پیمان امنیتی کابل-واشنگتن تاکید کرد .

به گزارش خبرگزاری تسنیم  برخی از اعضای سنای افغانستان با ابراز نگرانی از اوضاع امنیتی این کشور تاکید کردند  پیمان امنیتی با آمریکا باید لغو شود زیرا این پیمان به دلیل افزایش ناامنی‌ها ، سودی برای افغانستان نداشته است.

اعضای سنای افغانستان تصریح کردند  در حالی که  حضورنظامیان امریکائی به  جنگ و ناامنی در این کشور دامن می زند،  برای برون رفت از چنین شرایطی باید دولت موقت و لویه جرگه تشکیل شود.

پیش از این نیز نمایندگان پارلمان افغانستان  از ادامه حضور نظامیان  خارجی در این کشور انتقاد کرده و تجدیدنظر در پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا را خواستار شده بودند.

تگ

کامنت