سنبله 20, 1398 18:19 Asia/Kabul
  • نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل: انتخابات برگزار می‌شود

نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل گفت: با وجود تهدیدها و چالش‌های امنیتی مردم افغانستان برای برگزاری و شرکت درانتخابات مصمم هستند.

به گزارش خبرگزاری فارس، «عادلۀ راز» نمایندۀ دائمی افغانستان در سازمان ملل گفت: در نشست شورای امنیت در مورد وضعیت افغانستان سخنرانی می‌کرد، اضافه کرد:ریختن هر رأی بار دیگر ارادۀ مردم مارا به ادامۀ سفر به‌سوی ثبات، دموکراسی و به‌روزی بازتاب خواهد داد.

راز ادامه داد: حکومت افغانستان به برگزاری انتخابات شفاف، آزاد، معتبر و همه‌شمول متعهد است.

وی بیان داشت: از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهم تا از کشورهای که بر طالبان نفوذ داشته استفاده کرده و جلوی حمله این گروه در روز انتخابات بر مردم را بگیرند. 

راز در بخشی دیگری سخنان خود گفت: نیروهای امنیتی افغانستان شجاعانه در مقابل تروریسم بین الملل در حال مبارزه هستند و این نیروهای لایق این را دارند که مورد حمایت قرار بگیرند. 

نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل همچنین به صلح در این کشور اشاره کرد و گفت: مردم افغانستان همیشه خواهان صلح بوده و هر نوع توافق باید تضمین کننده پایان خشونت  و همچنین گفتگوهای مستقیم صلح با دولت افغانستان باشد. 

وی تاکید کرد: همچنین هرگونه توافق باید تضمین کنندۀ صلح پایدار و با عزت در افغانستان باشد و نیز دست‌آوردهای افغانستان به ویژه حقوق زنان در آن حفظ شوند.

تگ

کامنت