25 سنبله 1398, 14:21 کابل
  • عبدالله: نهادهای دولتی باید در انتخابات ریاست جمهوری بی طرف بمانند

رئیس اجرائی دولت افغانستان بر لزوم بی طرفی نهادهای دولتی در انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، عبدالله عبدالله، رئیس اجرائی دولت افغانستان در نشست امروز شورای وزیران بر لزوم بی طرفی نهادهای دولتی در انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد.

وی اظهار داشت: نهادهای حکومتی باید با حفظ بی‌طرفی کامل در انتخابات، مصروف ارائه خدمات به مردم باشند و از تصمیم هایی که جنبه های تبلیعاتی دارد اجتناب ورزند.

عبدالله خطاب به وزرای دولت تاکید کرد: با توجه به مصروفیت رئیس جمهور و رئیس اجرایی، از شما می خواهم تا آخرین لحظه دولت وحدت ملی، برای رساندن خدمات به مردم تلاش کنید.

وی همچنین بار دیگر بر لزوم حفظ بی طرفی نیروهای امنیتی در انتخابات ریاست جمهوری نیز تاکید کرد و بیان داشت: این نهادها برای افغانستان و مردم کشور است؛ اعتماد مردم بر این نهادها بسیار مهم است و باید حفظ شود.

گفتنی است که رئیس اجرائی دولت افغانستان که نامزد انتخابات پیش روی ریاست جمهوری است، روز گذشته در میان هوادارانش در ولسوالی ده سبز کابل محمد اشرف غنی، نامزد دیگر انتخابات و رئیس جمهور کنونی را به استفاده از تمام امکانات دولتی در پیکارهای انتخاباتی متهم کرد.

عبدالله عبدالله اظهار داشت: رئیس جمهور از مرکز توحید، جایی که برای هماهنگی نیروهای دولتی برای پیکار در برابر تروریسم ایجاد شده است، به والیان و ولسوالان دستور تبلیغات می دهد. وی همچنین ادعا کرد که تیم دولت ساز به رهبری اشرف غنی به مردم پول توزیع می کند.

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است در تاریخ 6 میزان/ مهر سال جاری برگزار شود.

تگ

کامنت