31 سنبله 1398, 09:38 کابل
  • سازمان ملل: در 18 سال گذشته یکصد هزار غیرنظامی در افغانستان کشته و زخمی شده‌اند

بر اساس آمارهای دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در دو دهه اخیر در این کشور یک صدهزار فرد غیرنظامی کشته یا زخمی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فارس،

وزیر دولت در امور صلح افغانستان نیز گفت: صلحی قابل قبول است که در آن منافع تمام مردم افغانستان باشد، نه یک گروه و یا قوم خاص.

بر اساس آمارهای دفتر معاون سازمان ملل متحد در افغانستان در دو دهه اخیر در این کشور یک صدهزار فرد غیرنظامی کشته یا زخمی شده‌اند.

گزارش‌های امنیتی نشان می‌دهد که هیچ روزی افغانستان بدون حادثه امنیتی نیست.

به گفته عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعه مدنی، شهروندان افغانستان نیز چندان امیدی به تامین صلح در آینده‌ نزدیک ندارند.

«شاه گل رضایی» نماینده مردم در مجلس و «انارکلی هنریار» یکی از سناتورهای افغانستان می‌گویند که تلاش‌ها برای تامین صلح نیز تاکنون نتیجه‌ مثبتی در پی نداشته و طرف‌های درگیر، هنوز برجنگ پافشاری دارند.

با آغاز گفت‌وگوهای صلح آمریکا باطالبان امیدواری‌ها بر این بود که شاید این گفت‌وگوها منجر به تامین صلح در افغانستان گردد و آرزوی دیرینه شهروندان این کشور برآورده شود؛ اما شدت گرفتن حملات تروریستی و لغو گفت‌وگوهای صلح بر این امیدها آب سرد ریخت.

جنگ افغانستان به دلیل آمار بالای تلفات، مهلک‌ترین جنگ در جهان شناخته می‌شود. جنگی که چهار دهه است که ادامه دارد و پایانش هنوز معلوم نیست.

 

تگ

کامنت