31 سنبله 1398, 12:53 کابل

همزمان با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نگرانی ها از چگونگی برگزار شدن این روند افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار رادیو دری، عارف رحمانی نماینده مردم غزنی در مجلس، وضعیت کنونی در افغانستان را بحرانی توصیف نموده هشدار می دهد که جلو این وضعیت گرفته شود.خانم مریم سما نماینده دیگر مجلس از کمیسیون های انتخاباتی می خواهد که به خواست واراده مردم احترام گذاشته شود وحکومت برآیند اراده مردم باشد.

درهمین حال علی اکبر قاسمی عضو دیگر مجلس مدعی است که از همین اکنون صندوق ها پرشده که برای کشور نتیجه خوب در قبال نخواهد داشت.

امیر خان یار معاون اول مجلس نمایندگان افغانستان از کمیسیون های انتخاباتی خواست تا در روشنایی قانون اساسی وسایر قوانین انتخابات را مدیریت نموده جلو مداخلات را در این پروسه ملی گرفته واجازه ندهند افغانستان با مشکلات بزرگ روبرو شود. 

قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ۶ میزان برگزار شود.

شماری از نامزدان انتخاباتی می گویند که به دلیل گسترش ناامنی ها نتواسته اند که صدا وخط مشی خود را به مردم برسانند.اما شمار اندک مصروف کمپاین های انتخاباتی هستند.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان قریشی از کابل موجود است.

تگ

کامنت