میزان 06, 1398 13:50 Asia/Kabul

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سطح اشتراک رای دهندگان را قناعت بخش خواند

به گزارش خبرنگار رادیو دری، محمد عبدالله کمشنر کمیسیون مستقل انتخابات سطح شرکت کنندگان را تا اکنون قناعت بخش دانسته و اضافه کرد که سطح شرکت انتخابات در پایان روز مشخص  واعلان می شود .

این در حالی است که شماری از ناظران شرکت مردم در این انتخابات  را چشمگیر نمی دانند.

همچنان رییس کمیسیون گفت که شروع ساعت ۷ صبح آغاز گردیده و تا ساعت سه عصر ادامه می یابد و اگرمردم در صف وجود داشته باشند تا آخرین شرکت کننده پروسه ادامه خواهد یافت.

کلیدواژه