میزان 10, 1398 11:03 Asia/Kabul
  • کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان : دو نیم میلیون نفر در انتخابات ریاست جمهوری رأی دادند

کمیسیون مستقل انتخابات شمار رای دهنده گان انتخابات ریاست جمهوری را در حدود دو نیم میلیون تن اعلام کرد.

رییس کمیسیون انتخابات افغانستان می گوید که تنها آرایی که در دستگاه های شناخت بایومتریک ثبت شده اند، اعتبار دارند.

اعضای این کمیسیون میگویند که این آمار نهایی نیست و احتمال دارد که تغییر یابد.

بر بنیاد آمارهای این کمیسیون پس از کابل بیشتر آرا از ولایت های ننگرهار، کندهار، هرات ، بغلان، پکتیا، دایکندی و خوست ثبت شده اند.

این نهاد می گوید که تنها آرایی که در دستگاه های شناخت بایومتریک ثبت شده اند، اعتبار دارند.

بر اساس این آمار:

آرای مجموعی: ۲ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۴۴۵ تن 

کابل: ۴۵۸ هزار و ۵۴۹ رأی در مرکز 

کندهار: ۱۹۳ هزار و ۶۲۵ رأی در ۱۶۷ مرکز 

ننگرهار: ۲۵۵ هزار و ۵۲ رأی در ۳۹۴ مرکز 

هرات: ۱۲۰ هزار و ۵۶ رأی در ۲۵۳ مرکز 

بلخ: ۷۴ هزار و ۴۴۱ رأی در ۱۵۸ مرکز 

بربنیاد آمار کمیسیون مستقل انتخابات در روز انتخابات ۴ هزار و ۶۶۹ مرکز رای دهی گزارش شده بود که از این میان ۲۸۵ مرکز بسته و آرای اعلان شده از ۴ هزار و ۳۸۳ مرکز است. اما هنوز هم آرای شماری از این مرکز ها حساب نشده است.

کابل، ننگرهار، بغلان، قندهار، هلمند، هرات، دایکندی، خوست، بامیان، و بلخ  از ولایت های اند که بیشتر آرا در آن ریخته شده است؛ اما در ولایت های ارزگان، بادغیس، غور، لوگر، پنجشیر و نیمروز کمترین آرا ریخته شده است.

کمیسیون مستقل انتخابات بار دیگر تاکید می ورزد که تنها آرایی که در دستگاه های شناخت بایومتریک ثبت شده اند مدار اعتبارند و آرای بدون بایومتریک قابل قبول نخواهد بود.

کلیدواژه