میزان 30, 1398 13:04 Asia/Kabul
  • غنی: افغانستان به محور تجارت انرژی در منطقه تبدیل می‌شود

رئیس جمهوری افغانستان با اشاره به اینکه افغانستان نقطه اتصال آسیای میانه و آسیای جنوبی است، گفت: افغانستان می‌تواند به محور تجارت انرژی در منطقه تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در گفتگو  با یک رسانه ژاپنی گفت: ما به دنبال سرمایه گذاری ژاپن در بخش معدن و مواد معدنی در افغانستان هستیم. 

غنی در گفتگو با NHK WORLD News  اضافه کرد: افغانستان از نقش ژاپن برای مشارکت در محیط زیست و احیای جنگل‌های این کشور استقبال می‌کند.

رئیس جمهور افغانستان با اشاره به اینکه افغانستان نقطه اتصال آسیای میانه و آسیای جنوبی است، گفت: افغانستان می‌تواند به محور تجارت انرژی در منطقه تبدیل شود.

وی اضافه کرد:خواهان سرمایه گذاری تجار ژاپن در بخش های انرژی قابل تجدید، آموزش و پرورش و نیروی انسانی هستیم. 

روز گذشته اشرف غنی برای شرکت در مراسم تاج گذاری امپراطور جدید ژاپن به توکیو سفر کرده است. 

تگ

کامنت