اسد 05, 1400 08:46 Asia/Kabul
  • سفیر ایتالیا در ایران، بر تداوم ارتباطات هنری‌ و فرهنگی دو کشور تاکید کرد.
    سفیر ایتالیا در ایران، بر تداوم ارتباطات هنری‌ و فرهنگی دو کشور تاکید کرد.

سفیر ایتالیا در ایران، بر تداوم ارتباطات هنری‌ و فرهنگی دو کشور تاکید کرد.

" جوزپه پرونه " سفیر ایتالیا در ایران، در گفتگو با ایرنا  با تاکید بر ارتباطات فرهنگی و هنری دو کشور، مجموعه مستند هفت‌ قسمتی «سفری از تهران تا رُم» را در مورد آثار و زندگی هنرمندانی با پیشینه فعالیت در دو کشور اقدامی برای تاکید بر این نوع ارتباطات دانست. 

سفیر ایتالیا در تهران افزود :  این مجموعه در مورد هنرهای تجسمی و ۷ هنرمند منتخب ایرانی و ایتالیایی نقاش، و مجسمه ساز است که پیشینه و سابقه ایرانی و ایتالیایی دارند.

"پرونه "  در مورد برنامه آینده سفارت ایتالیا در ایران، نیز گفت :  در حال برنامه ریزی برای برگزاری چند نمایشگاه بسیار مهم هستیم.

مستند هفت قسمتی " از تهران تا رم؛ سفری از دریچه هنر"، جدیدترین فعالیت سفارت ایتالیا در ایران در  زمینه هنرهای نمایشی و در مورد زندگی و زمانه هنرمندان ایرانی و ایتالیایی است که سابقه تحصیل، کار و فعالیت در هر کشور را دارند.

کلیدواژه