سنبله 23, 1400 08:01 Asia/Kabul
  • بازگشایی دانشگاه‌های بادغیس بدون دانشجو
    بازگشایی دانشگاه‌های بادغیس بدون دانشجو

به رغم بازگشایی دانشگاه های خصوصی در بادغیس افغانستان، کلاس ها خالی از دانشجو است.

به گزارش رادیو دری ، یک منبع آگاه اعلام کرد: با آن که طالبان مجوز فعالیت دانشگاه را در بادغیس راه انداخته اند ، به دلیل خروج برخی از استادان و دانشجویان از افغانستان و بی میلی میلیون های دیگر از حضور آنها در دانشگاه ، کلاس های درس دایر نشده است.

وضع قوانین جدید در دانشگاه ها از سوی گروه طالبان دلیل خالی ماندن کلاسهای درس اعلام کرد.

عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی امارت اسلامی افغانستان در آخرین نظرات خود بر حق دختران برای ادامه تحصیل دانشگاهی صحه گذاشت و از حذف برنامه های آموزشی مغایر با شریعت خبر داد.

این مقام طالبان با اشاره به ضرورت حضور با حجاب زنان در دانشگاه ها ، کلاس های مختلط را ممنوع اعلام کرد.

تأکید طالبان بر حق ادامه تحصیلات عالی زنان در افغانستان

کلیدواژه